Актуално

 

                                  

На 17 февруари 2018 година „Център за обучение и иновации“ проведе семинар под наслов „Да прегърнем различията” в рамките на проект Play2Do (№ 2016-1-UK01-KA202-024613, програма „Еразъм+“ на ЕК, ). Семинарът се проведе в Департамент за информация и усъвършенстване на учители – София.

Повече от 35 души – обучители на учители, учители, психолози, логопеди и ресурсни учители – се включиха в семинара.  Участниците се запознаха с основните цели и идеи на проекта Play2Do. Те участваха и в ролеви игри, чиято цел беше да им помогнат да се фокусират върху основните проблеми на приобщаващото образование. Участниците успяха и да „надникнат” зад кулисите на симулационната среда Play2Do.

Семинарът даде възможност на участниците да обменят опит с колеги относно работата им с деца със СОП, както и да научат какви са принципите на прилагане на приобщаващо образование в други европейски страни.

Предстои безплатно онлайн обучение на учители, които се интересуват от проблематиката в онлайн платформа, за която се изисква предварителна регистрация.   За повече информация, пишете на office@ei-centre.org.

 

 

   digital bridges                                                                                                                                   erasmus

 Научно-практически семинар „На гости в „Горската дъбрава“

  Това е отговорът на проект „Дигитални мостве“ на необходимостта да се използват постиженията на информационните и комуникационните технологии в процеса на подготовка на кадрите, отговарящи за възпитанието и обучението на най-малките.

  Значимото професионално събитие беше реализирано от Център за обучение и иновации с любезното домакинство на колегите от ОДЗ №37 „Вълшебство“ на 10.12.2015 г. в гр. София.

  Събитието беше подкрепено от Дирекция „Образование“ към Столична община, РИО София-град, Столична община – район „Витоша“ и Департамента за информация и усъвършенстване на учители.

  Присъстващите над 70 души – директори на детски заведения, обучители на учители, учители в детски градини, автори на учебни програми и помагала за най-малките – се запознаха с иновативната педагогическа рамка и „надникнаха“ в симулационната 3D среда за подготовка и повишаване квалификацията на кадри, отговарящи за възпитанието и обучението на деца.

Обучение за обучители, бъдещи  и действащи детски учители

  В рамките на проект „Дигитални мостове“ (№2014-1-UK01-KA200-001805) започна серия от обучителни семинари за бъдещи и действащи учители с общото заглавие „На гости в „Горската дъбрава“. Първият семинар се проведе на 7 декември 2015 г. в ОДЗ №37 „Вълшебство“, а вторият – в Нов български университет. Обучени бяха 43 обучители на учители, главни и старши учители от детски градини. Трета група от 19 педагози се обучава в момента изцяло в онлайн среда.

  Предстои поетапно обучение в изцяло дистанционен или в присъствено-дистанционен формат за различни групи участници през следващите няколко месеца.