Езиково обучение за ученици

 

Краткосрочни и целогодишни курсове за подготовка за матура по английски език

Краткосрочни и целогодишни курсове за подготовка за външно оценяване по английски език в края на 8. клас в профилираните и професионалните гимназии 

Курсове по английски език за ученици от 5.-7. клас (в помощ на постиженията в училище)

Интензивни и целогодишни курсове за подготовка за изпитите на Кеймбридж