Какво предлагаме

 

Висококачествено езиковообучение за всички възрасти и потребности

  • Гъвкави учебни програми, ориентирани към постигане на високи резултати и съобразени с индивидуалните, възрастовите и професионалните особености на обучаемите и разработени от водещи специалисти в методиката на обучението по чужд език в страната
  • Краткосрочни тематични курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
  • Методическа подкрепа в областта на чуждоезиковото обучение за училища и детски градини
  • Индивидуален подход и внимание към всеки обучаем.

 

Обучението се oсъществява с помощта на

  • съвременни учебници и учебни помагала, доказали своята ефективност в практиката на обучението по английски език
  • постиженията на информационните и комуникационни технологии за повишаване мотивацията за учене, индивидуализиране на обучението и високи резултати.

 

Нашите преподаватели са мотивирани, компетентни и вдъхновяващи.