Обучение на учители

 

 

Езиково обучение за учители и педагогически специалисти
(48 часа за ниво А1 / 48 часа за ниво А2+ / 60 часа за ниво В1)
1. Английски език за директори
2. Английски език за начални учители
3. Английски език за учители, преподаващи предмети на английски 


Краткосрочни тематични курсове за повишаване квалификацията на учители и педагогически специалисти 

Съвременни комуникативни практики (24-часов обучителен модул за учители по различни учебни предмети, с вариант за директори и ръководители).