Партньори

 


Център за обучение и иновации работи съвместно с държавни и частни институции и неправителствени организации за подобряване качеството на образователните услуги и образованието като цяло.

Наши партньори са:
СУ „Св. Климент Охридски“ – Департамент за информация и усъвършенстване на учители – http://www.diuu.bg/

Клет – България – http://klett.bg/

БАСОПЕД (Баканско общество за педагогика и образование) – България

37 ОДЗ „Вълшебство“ , София – http://odz37.com/

ЦДГ №8 „Извоче“, гр. Перник

86 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая

ОУ „В. Левски“, с. Видраре – http://www.ouvidrare.com/

 

Станете и вие наши партньори – при установяването на партньорски отношения се ангажираме с методическа подкрепа за обучението по английски език във Вашето училище.


Защо да ни изберете