Проекти

 

 

Проект „Play2Do

 Рамка за симулационно практическо обучение, насочено към обучаеми с интелектуални проблеми и техните обучители 2016-1-UK01-KA202-024613″по програма Еразъм+

Времетраене: 01.09.2016 г. -01.09.2018 г.

Основни цели на проекта:

– разработване на педагогическа рамка и курикулум за практическо обучение на бъдещи и действащи учители, които работят с деца/ученици с интелектуална недостатъчност в съответствие с приетите еропейски системи за трансфер на кредити във висшето и професионалното образование (ECTS/ECVET);

– създаване на 3D-среда за симулационно практическо обучение на бъдещи и действащи учители, които работят с деца/ученици с интелектуална недостатъчност;

– разработване на обучителни материали и обучение на бъдещи и действащи учители, които работят с деца/ученици с интелектуална недостатъчност;

– създаване на Ръководство за политики и практики.

 

Партньори в проекта:

 1. University of the West of Scotland, Paisley, Scotland, United Kingdom, Западношотландски Университет, Шотландия, Великобритания – координатор;
 2. ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (University of Athens), Athina, Greece, Атински Университет, Гърция, Партньор 2;
 3. EI CENTRE, “ София (Sofia), Bulgaria,Център за обучение и иновации ЕООД, България, Партньор 3
 4. SMART BANANAS soc. coop. a r.l., Reggio Emilia 42121, Italy„Смарт бананас“, Италия, Партньор 4;
 5. G.M EUROCY INNOVATIONS LTD, Lefkosia, Cyprus,EUROCY INNOVATIONS ООД, Кипър – Партньор 5;
 6. IDRYMA PROSTASIAS APROSARMOSTON PAIDON I THEOTOKOS THEOTOKOS FOUNDATION, Greece,Фондация Теотокос, Гърция – Партньор 6;
 7. MARIE CURIE ASSOCIATION – MCA, Plovdiv, Bulgaria, Асоциация „Мари Кюри“ – България, Партньор 7.

 

Уебсайт на проекта:http://play2do.eu/

 

 

digital bridges

Проект „Дигитални мостове“ (Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare (Digital Bridges) – програма ЕРАЗЪМ+ „Стратегически партньорства“

http://digital-bridges.eu/

 

Цели на проекта:

 • разработване на сигурна и леснодостъпна виртуална среда 3D въз основа на игрова архитектура и емоционална изкуствена интелигентност (ИИ), в която студенти и специалисти в областта на социалните дейности, работещи с уязвими хора могат да се обучават посредством взаимодействие с други герои (NPCs) да овладяват основите на професията;
 • разработване на педагогическа рамка в помощ на обучители и ментори;
 • разработване на учебна програма, съответстваща на изискванията на ECTS/ECVET за трансфер и акумулиране на кредити;
 • обучение на 200 обучители и ментори как да използват гореизброените
 • обучение на 500 обучаеми в рамките на висшето и професионалното образование за специалисти – социални работници в съответствие с разработената учебна програма.

 

Партньори

 • Западношотландски университет, Шотландия (University of the West of Scotland – http://www.uws.ac.uk/)
 • Шотландски съвет за социални услуги, Шотландия (Scottish Social Services Council – http://www.sssc.uk.com/)
 • Контекстуално обучение, Финландия (Context Learning Finland – http://www.context.fi/)
 • Мелиус, Италия (Melius – International Mobility and Employment s.r.l. – http://www.meliusitaly.eu/)
 • Университет „Витаутас Велики“ Литва (VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS (VMU) – http://www.vdu.lt/)
 • Център за обучение и иновации, България (El Centre – http://ei-centre.org/)

 

 

MarchLogo1

Център за обучение и иновации е асоцииран партньор към проект „Дигиталното видео като инструмент в езиковото обучение – 543561-LLP-1-2013-1-UK-KA2-KA2MP(“VideoforAll”)

http://videoforall.eu/

Проектът има за цел да събере на едно място съвременни методи и техники, идеи и иновативни практики, отнасящи се до използването на дигитално видео и изучаването и преподаването на езици.